آدرس : یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

پرتال سازمان: www.dres.ir

ایمیل: iac@dres.ir

تلفن: 8742-351-0913

نمابر: 8254791-035