• درباره همایش

مقام معظم رهبری در خطابه ها و بیانات خود بارها توجه به مساله ی ماندگاری، زیبایی و حفظ هویت اسلامی و ایرانی در معماری و شهرسازی در ساختمان های کشور را مکرراً تأکید فرموده اند. سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور به تاسی از منویات ایشان، به موضوع هویت معماری که دغدغه آشکار و پنهان بسیاری از صاحب نظران و فرهیختگان و عموم مردم بوده توجه خاص نموده و علاوه بر ایستایی و کارایی ساختمان های آموزشی، در جهت تحقق بخشی به هویت معماری اسلامی و ایرانی در طراحی و ساخت ساختمان های آموزشی نیز تلاش نموده است. در همین راستا در سالیان گذشته، هفت دوره همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی در سایه هم اندیشی گروهی از مسئولان و کارشناسان، صاحب نظران، اساتید دانشگاهی، معماران مطرح کشور، دانشجویان و آحاد مردم فرهنگ دوست با میراث گذشتگان برگزار نموده است که ماحصل آن چاپ هفت جلد کتاب با همین عنوان است که امروزه خیل عظیمی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به فضاهای آموزشی آن را به عنوان یک مرجع مفید علمی در کلاس های درس مورد استفاده قرار می دهند، همچنین موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی به نقد و بررسی علمی گذاشته شد که دستاوردهای بسیار مطلوبی پیامد این همایش ها بود. مضافاً ده ها طرح عملیاتی با معماری مناسب که امروزه اکثر این طرح ها اجرا گردیده و الگوی مناسبی را برای مدرسه سازان کشور و جامعه مهندسی کشور به همراه داشته است. باید پذیرفت ما در ابتدای راه قرار داریم و چنانچـه بخواهیم به هدف نهـایی که همانا بازگشت به هویت ایرانـی و اسلامی است نزدیک شویم، استمرار نقشة راه تعریف شده اجتناب ناپذیر می باشد.
لذا احیاء دوباره این اندیشه و برگزاری "مدرسه ایرانی معماری ایرانی در تراز سند برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری" در سال 97 در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا فرصتی فراهم آورد تا اندیشمندان این حوزه، آثار و تجربیات خود را برای علاقمندان به اشتراک گذارند.