• پیام دبیر


سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در راستای اجرایی نمودن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری و ابلاغیه ریاست محترم جمهور، در نظر دارد با همکاری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و با حمایت وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی آموزش و پرورش، نظام فنی و اجرایی کشور، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی و جمعی از صاحب نظران در عرصه معماری کشور اقدام به برگزاری هشتمین همایش و نمایشگاه ملی و اولین همایش بین المللی "مدرسه ایرانی معماری ایرانی" در تراز سند برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری از 14 لغایت 16 اسفندماه سال جاری در شهر میراث جهانی یزد، نماید.
بدین منظور از معماران مجرب کشور، اساتید و دانشجویان علاقمند، با هدف دستیابی به مدارس با هویت، مزین به ارزش ها واصالت های جامعه اسلامی، دعوت به عمل می آید تا آثار خود را جهت شرکت در مسابقه و ارائه در نمایشگاه ارسال نمایند.