زبان :
 slide1  slide2  slide3
پوستر
درباره همایش
مقام معظم رهبری در خطابه ها و بیانات خود بارها توجه به مساله ی ماندگاری، زیبایی و حفظ هویت اسلامی و ایرانی در معماری و شهرسازی در ساختمان های کشور را مکرراً تأکید فرموده اند. سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور به تاسی از منویات ایشان، به موضوع هویت معماری که دغدغه آشکار و پنهان بسیاری از صاحب نظران و فرهیختگان و عموم مردم بوده توجه خاص نموده و علاوه بر ایستایی و کارایی ساختمان های آموزشی، در جهت تحقق بخشی به هویت معماری اسلامی و ایرانی در طراحی و ساخت ساختمان های آموزشی نیز تلاش نموده است. در همین راستا در سالیان گذشته، شش دوره همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی در سایه هم اندیشی گروهی از مسئولان و کارشناسان، صاحب نظران، اساتید دانشگاهی، معماران مطرح کشور، دانشجویان و آحاد مردم فرهنگ دوست با میراث گذشتگان در دانشگاه تهران برگزار نموده است که ماحصل آن چاپ شش جلد کتاب با همین عنوان است که امروزه خیل عظیمی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به فضاهای آموزشی آن را به عنوان یک مرجع مفید علمی در کلاس های درس مورد استفاده قرار می دهند، همچنین موضوع هویت معماری ایرانی اسلامی به نقد و بررسی علمی گذاشته شد که دستاوردهای بسیار مطلوبی پیامد این همایش ها بود. مضافاً ده ها طرح عملیاتی با معماری مناسب که امروزه اکثر این طرح ها اجرا گردیده و الگوی مناسبی را برای مدرسه سازان کشور و جامعه مهندسی کشور به همراه داشته است. باید پذیرفت ما در ابتدای راه قرار داریم و چنانچـه بخواهیم به هدف نهـایی که همانا بازگشت به هویت ایرانـی و اسلامی است نزدیک شویم، استمرار نقشة راه تعریف شده اجتناب ناپذیر می باشد .
لذا احیاء دوباره این اندیشه و برگزاری "مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" در سال 95 در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا فرصتی فراهم آورد تا اندیشمندان این حوزه، آثار و تجربیات خود را برای علاقمندان به اشتراک گذارند.
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات، 1395/10/12
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات پس از داوری اولیه، 1395/11/20
آخرین مهلت ارسال طرح ها، 1395/11/20
اعلام اسامی برندگان طرح و مقاله، 1395/12/14
برگزار کنندگان
قالب های ارسال