نظر به تداخل مهلت ارسال اصل مقالات با ایام امتحانات پایان ترم دانشجویان و درخواست های مکرر شرکت کنندگان گرامی، به اطلاع می رساند آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 تمدید گردید. لازم به ذکر است که این مهلت غیرقابل تمدید خواهد بود.