لیست اخبار

مهلت ارسال آثار بخش عکاسی تمدید گردید ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/11

آخرین مهلت ارسال آثار طراحی ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/10
تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 97/11/3 ... اطلاعات بیشتر ...
1397/10/27

تمامی چکیده مقالات ارسالی در هشتمین همایش ملی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» مورد بررسی و ارزیابی داوران قرار گرفت. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/10/18

ثبت نام در هشتمین همایش ملی"مدرسه ایرانی، معماری ایرانی" در سایت همایش آغاز شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/30

جزئیات ثبت نام در بخش های چهارگانه هشتمین همایش ملی"مدرسه ایرانی، معماری ایرانی" بزودی از طریق همین سایت اطلاع رسانی میگردد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/12

هشتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» در چهار بخش علمی، طراحی، طرح‌های اجرا شده و عکاسی برگزار می‌شود. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/11

هشتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» در شهر میراث جهانی یزد از 14 لغایت 16 اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/10